onsdag 2. juli 2008

Daniel med sin ørret.


Daniel fikk den første en ørret på ca 400g. Niklas fikk også en på ca 400g.

Ingen kommentarer: